Příslušenství

 

Příslušenstvím se v podstatě rozumí, ostatní materiál, který je ke kompletní montáži potrubních tras používán.
Zejména to může být spojovací materiál, různé druhy těsnění, trubky (které naše společnost nabízí zakázkově) a komponenty
pro měření a regulaci.

Přírubové spoje:

 

Přírubovým spojem se rozumí spojení dvou přírub lištou k sobě s těsněním a zajištění je pomocí šroubového spoje.
V závislosti na požadavcích přírubových spojů se jejich části dle příslušné specifikace upravují. Např. při použití ve vysoce zátěžových podmínkách (teplota, tlak) se mění použití šroubů za svorníky a také se adekvátně volí materiál těsnění.

Spojovací materiál přírubových spojů se podle druhu použití a zatížení daného spoje dělí na:

 

A) "Lehké až střední zatížení":

zde se podle příslušných norem, projektu, tlako-teplotního výpočtu nebo v závislosti na parametrech média,
volí typ spojovacího materiálu. U "lehčích" zatížení se přírubový spoj skládá z těchto komponentů:
 

- Metrické šrouby s šestihrannou hlavou ( s částečným závitem, nebo závitem k hlavě )  

- Šetihranné matice

- Ploché nebo vějířové podložky


Přírubové spoje - normy

  ČSN ISO DIN
Šroub s částečným závitem 02 1101 4014 931
Šroub se závitem k hlavě 02 1103 4017 933
Matice šestihranná 02 1401 4032 934
Podložka plochá 02 1702 7089 125
Podložka vějířová 02 1745 -

6798


Jakost materálu: do tohoto typu přírubových spojů se volí ve většině případů šrouby a matice v třídě 8G, nebo-li 8.8.


Povrchová úprava - různé druhy galvanického zinku.

 

B) "Vysoké zatížení:"

typ spojovacího materiálu volí vždy projekce dle výpočtu konkrétního zatížení.
U tohoto typu přírubového spoje se používají výhradně:
 

- Svorníkové šrouby      ( DIN 2510L, ČSN 131520 )   Vyráběné rozměry: M10x1,5 až M90x6. Délka dle požadavku.

- Svorníkové matice      ( DIN 2510 NF, ČSN 131530 ) Vyráběné rozměry: M10x1,5 až M90x6. Výška matice je stejná jako průměr závitu.

- Kulové podložky          ( ČSN 131540 )  

 

Materiál svorníkových šroubů

NORMA MATERIÁL TLAK TEPLOTA
ČSN 131520.1 12 050.6 do 40 MPa -20°C až 400°C
ČSN 131520.2 15 320.5 do 40 MPa do 575°C
ČSN 131520.3 15 320.5 do 40 MPa -50°C až 575°C
ČSN 131520.4 17 248.4 do 40 MPa -200°C až 575°C

 

Materiál svorníkových matic
NORMA MATERIÁL TLAK TEPLOTA
ČSN 131530.1 12 040.2 do 40 MPa -20°C až 400°C
ČSN 131530.2 15 236.6 do 40 MPa do 575°C
ČSN 131530.3 15 236.6 do 40 MPa -50°C až 575°C
ČSN 131530.4 17 248.4 do 40 MPa -200°C až 575°C


Povrchová úprava: Zinkování, Cadmiování, Fosfátování.

 

 

 

Těsnění:

 

Podle nároků na přírubový spoj jsme schopni doplnit šrouby nebo svorníky o vhodný typ těsnění.
Většinou jsou parametry stanoveny projekcí podle druhu použití.


Nejpoužívanější těsnění do přírubových spojů jsou např:   

 - bezazbestová těsnění - Temasil, Temaplus.

 - grafitová těsnění - Sigraflex Universal

 - spirálová těsnění - Spiratem - grafitovo-nerezové kroužky - pro vysoké tlaky a teploty.

 

Komponenty M a R:

 

Těmito komponenty se rozumí veškerý materiál, který se používá k instalaci měření dopravovaného média.
Jsou to např: návarky, nástavce, přípojky, matice, tlakoměrové vícecestné ventily, kondenzační smyčky, teploměrové jímky, manometry a teploměry ( Prematlak a Wika ).

 

Trubky:

 

Již několikrát zmiňované liniové části produktovodů, to jsou právě trubky, které naše společnost také dodává jako kompletní subdodávku odběrateli. Specifikace trubek vychází z projekce, která podle typu média a provozních parametrů zvolí patřičné rozměrové a jakostní normy. Jsme schopni dodat kompletní sortiment trubek podle výrobního programu světových výrobců.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace